Cuộn bông lọc bụi G4 – 20mm

Cuộn bông lọc bụi G4 – 20mm tại Hà Nội có kích thước 2m x 20m là dòng sản phẩm lọc khí cho phòng sơn, phòng sạch, điều hoà trung tâm AHU, dàn lạnh chiller FCU, PAU có hiệu suất lọc bụi 95%.