Bông lọc bụi điều hòa AHU

Bông lọc bụi điều hòa AHU tại Hà Nội là Tấm lọc gió sơ cấp cho điều hoà không khí công nghiệp. Sản phẩm Tấm lọc bụi G1, G2, G3, G4-EN779 cho điều hoà công nghiệp thường được dùng lọc bụi thô hay lọc khí sơ cấp (hay còn gọi là Pre Filter) cho hệ thống điều hoà trung tâm (AHU) tại các nhà máy, trung tâm thương mại cao tầng hay sử dụng lọc bụi & lọc gió trong các máy lạnh công nghiệp FCU, VRV,…