Bông lọc bụi khí G2 tại Hà Nội

Bông lọc bụi G2 tại Hà Nội là loại lọc bụi thô hay còn gọi là lọc sơ cấp. Bông được sử dụng là tấm tiền lọc Pre Filter trước cửa gió đầu tiên trong các hệ thống thông gió công nghiệp, trong các cửa gió thiết bị máy móc.