Bông lọc khí

Bông lọc khí hay còn gọi là bông lọc bụi tại Hà Nội gồm có bông lọc khí G1, bông lọc khí G2, bông lọc khí G3, bông lọc khí G4 – Dày 5mm, 10mm, 15mm, 20mm.