Bông lọc bụi phòng sơn

Bông lọc bụi phòng sơn là sản phẩm chuyên dùng để lọc bụi, lọc khí cho phòng sơn. Được sử dụng chủ yếu cho nhiều loại phòng sơn: phòng sơn công nghiệp, phòng sơn gara ô tô, phòng sơn nội thất, đồ gỗ…………