Tấm lọc trần phòng sơn F5-EN779

Tấm lọc trần phòng sơn F5-EN779 tại Hà Nội có tác dụng lọc sạch bụi với hiệu suất 98% cho luồng không khí đi qua lọc trần vào buồng sơn.