Phin lọc bụi khí công nghiệp

Phin lọc bụi khí công nghiệp – Phin lọc điều hòa hay còn gọi là Pre Filter tại Hà Nội. Sản phẩm có nhiệm vụ giữ lại các hạt bụi từ môi trường bên ngoài vào phòng sạch, phòng sơn, hệ thống thông gió nhà xưởng, lọc bụi thô cho cửa gió điều hòa trung tâm