Cuộn bông lọc than hoạt tính

Cuộn bông lọc than hoạt tính được chúng tôi nhập khẩu và phân phối tại Hà Nội. Cuộn bông lọc than hoạt tính dùng để khử mùi hôi trước khi thải ra môi trường