Bông lọc bụi G1, G2, G3, G4

Bông lọc bụi G1, G2, G3, G4 là loại bông lọc bụi sơ cấp (lọc thô). Có độ dày tương ứng là 5mm, 10mm, 15mm, 20mm. Sản phẩm được chúng tôi sản xuất và phân phối luôn đáp ứng đúng với tiêu chuẩn của ngành lọc khí EN – 779.