Bông lọc bụi G2

Sản xuất bông lọc bụi G2 và cung cấp với giá thấp nhất hiện nay tại Hà Nội. Bông lọc G2 có độ dày 10mm, với hiệu xuất lọc 75% theo tiêu chuẩn Châu Âu EN779.