Bông lọc nước – Tấm lọc nước

Bông lọc nước – tấm lọc nước là sợi tổng hợp kết dính lại với nhau tạo thành bông chuyên dùng để lọc nước, giúp môi trường nước loại bỏ cặn bẩn và làm sạch nước.